Vỏ ốp điện thoại 2d

  • Vỏ ốp điện thoại dùng để ép hình ảnh.
  • Có nhiều loại vỏ ốp khác nhau tương đương với các dòng điện thoại.
  • Loại 2D: Dùng để ép trên máy ép mặt phẳng (  Cấu tạo gồm 1 phôi nhựa và 1 tấm nhôm)
  • Loại 3D: Dùng để ép trên máy 3D ( cấu tạo gồm 1 phôi nhựa)