Móc khóa nhựa hình tròn 38mm

18,000

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa nhựa hình tròn loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả 2 mặt
  • Kích thước: ngang 3.8 cm