Khuôn ép điện thoại 3D

380,000

  • Khuôn 3D dùng để ép các loại vỏ óp 3D.
  • Mỗi loại vỏ óp tương đương với một cái khuôn nhất định.