Main nguồn dùng cho các dòng máy epson

  • Main nguồn dùng cho các dòng máy epson: R220/R230/R340/R350,..T50,T60,A 50/P50,L800..Riêng WF1100/T1100/1390/1400/1430,.