Board giấy máy in epson

Board giấy máy in epson dùng cho các dòng máy in epson khổ A4 và A3, hàng nội địa Nhật mới 90 %