IC reset máy in epson

150,000

  • IC reset máy in epson. loại IC reset dùng cho hệ thống dẫn mực ngoài.
  • Mỗi bộ tiếp mực ngoài kèm 1 IC sử dụng cho từng dòng máy như Epson T50, Epson T60, Epson 1390. Dùng để reset mực khi tràn bộ đếm của máy in.