Phôi huy hiệu

2,200

  • Máy đóng huy hiệu: Gồm 4 khích thước khuôn – tương đương với kích thước huy hiệu khác nhau.
  • Có nhiều loại huy hiệu khác nhau như; Huy hiệu cài áo, huy hiệu móc khóa, huy hiệu gương, huy hiệu khui bia,…
  • Lưu ý: Số lượng càng nhiều giá càng rẻ.