Lưỡi dao máy cắt decal

  • Lưỡi dao mimaki loại tốt.
  • Dao Roland loại tốt ( hộp 3 lưỡi )
  • Dao Mimaki Nhật zin theo máy.
  • Dao Mimaki loại thường (hộp 5 lưỡi )