Tranh ghép a4, a3

25,000

  • Tranh ghép  dùng để in hình ảnh gia đình, bạn bè, in hình ảnh mang tính lưu niệm,…
  • Tranh ghép có nhiều hình dạng và khổ khác nhau: Tranh hình tim, hình chữ nhật, chiếc lá, khúc xương
  • Tranh ghép có đế: hình khúc xương và hình chiếc lá.
  • Tranh ghép không đế: Hình chữ nhật, hình trái tim, có 2 khổ A4 và A3