Mực in Epson Bulk Ink

  • Mực in ảnh Bulk Ink  là hệ mực dùng cho in gia đình, in dịch vụ
  • Mực gồm 6 màu: Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta.
  • Dùng cho máy in epson 4 màu – 6 màu có gắn hệ thống mực liên tục, độ dẫn mực tốt, màu sắt tươi sáng, sắt nét và không gây hại đầu phun.