Móc khóa phale

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa phale là loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả mặt
  • Có nhiều hình dạng khác nhau như: tròn, chữ nhật, ovan, tim, vuông, chữ nhật
  • Kích thước: 3 – 4cm