Móc khóa nhựa hình trái tim

23,000

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa nhựa hình trái tim là loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả 2 mặt
  • Kích thước: 4.7 x 4.7