Móc khóa nhựa 2 mặt hình chữ nhật

23,000

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa nhựa chữ nhật là loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả 2 mặt
  • Kích thước: 4.5 x 6.5