Móc khóa kim loại 2 mặt

18,000

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa kim loại là loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả 2 mặt
  • Kích thước: ngang 4 x 6 cm; 5cm