Móc khóa kim loại 1 mặt

25,000

  • Móc khóa in chuyển nhiệt có nhiều loại với nhiều hình dán và chất liệu khác nhau.
  • Móc khóa kim loại là loại móc khóa in chuyển nhiệt – in được cả 1 mặt
  • Có nhiều hình dạng khác nhau như: tròn, chữ nhật, oovan, tim,…
  • Kích thước: 3 – 4cm