Máy in Epson Ep 803A Nhật khổ A4

4,500,000

 • Thông tin kỹ thuật số:
 •  Tên mẫu EP – 803 / AW / AR
 • Hệ thống in ấn/ độ phân giải cao nhất/ hệ thống Mach/ 5760 x 1440 dp
 •  Kiểm soát hệ thống mã ESC/ P raster, ESC/ PR
 •  Màu 900 vòi phun ( mỗi vòi phun x 5 màu – hơn cả T60 ” T60 có 90 vòi phun”).
 •  Mực 6 màu – mỗi màu độc lập.
 • Khả năng in kép ( tự động) tương ứng tiêu chuẩn.
 • Công xuất giấy khây trước A4: 100 tờ tối đa ( 75g/m2).
 •  Bưu thiếp: Lên đến 60towf ( 20 tờ khay tối đa trên, 40 tờ khây tối đa dưới).
 •  Rear ASF ( phía sau) – (Bypass): chỉ một ( giấy dày 0.6 mm hoặc ít hơn).
 •  Kích thước L – size, 2 L – Sixe, KG, độ nét cao, A6 dọc – A4 dọc.