Máy dập chữ nổi

5,150,000

        – Thông số kỹ thuật:

 • Dập nổi dòng: 11/01 dòng
 • Khay thẻ: khay đựng thẻ mẫu
 • Khoảng cách chữ, số: 1 / 7, 1 / 10
 •  Kích thước: 340 x 270 x 170mm
 • Trọng lượng 9.5Kg
 • Tổng khối lượng: 10.5kg
 •  78 ký tự trong máy tính Tất-cả-trong-một MC-3000H, bao gồm:
 •  Thư nhỏ: A, B, C, … X, Y, Z
 • Số nhỏ: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Số to: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Kí tự đặc biệt: /. – & ()
 •  Kí tự đặc biệt: /. ()
 •  Kí tự đặc biệt: Specila M, ng dụng ( làm được các thẻ ).
 • Tài chính và ngân hàng: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ngân hàng
 • Trong hệ thống bán lẻ: Gift Card, khách hàng ID, ID Store
 • Cơ quan nhà nước: Giấy phép lái xe, thẻ y tế, thẻ ID
 • Hoặc: Thành viên ID, Câu lạc bộ ID, Student ID