Máy cán màng chuyên nghiệp A2 FM 480

 

  • Máy cán giảm thiểu tối đa nhăn màng trong quá trình sử dụng.
  • Máy sử dụng trục rulo lớn.
  • Có chức năng điều chỉnh nhiệt độ.
  • Có bảng hướng dẫn nhiệt độ và độ dày tương thích của các loại màng.
  • Máy cán màng chuyên nghiệp Cán được 2 mặt.
  • Kích thước cán màng lớn, cán được khổ A2, A3, A4…