Màng BOPP

175,000

  • Màng BOPP là loại màng  nhiệt được dùng cho các loại máy các màng.
  • Màng được cấu tạo từ hạt PPS.
  • Màng gồm có 2 loại: bóng và mờ
  • Đơn vị: Cuộn