Kiếng trang điểm

  • Với các bạn nữ việc trang bị cho mình một chiếc kiếng xinh xắn bỏ túi  là đều tất yếu. Với công nghệ tiên tiến như bây giờ bạn có thể tạo thêm phong cách cho chiếc kiếng của mình bằng cách in hình mà mình thích.
  • Kiếng in chuyển nhiệt  có thể in được 2 mặt
  • Hình dạng hình tròn
  • Kích thước: 4 – 6cm