Khung hình gỗ

70,000

  • Khung hình được phủ một lớp hóa chất bên ngoài – giúp mực bám vào khung hình.
  •  Khung hình được dùng trong lĩnh vực in chuyển nhiệt.
  • Khung hình được in bởi mực nhiệt ( không phải mực nhiệt khi in mực không bám).
  • Khung hình có 2 loại:
    + Khung hình  bằng hinh gỗ. 
    + Khung thủy tinh