Hóa chất phủ lên thủy tinh – gỗ – meka

Hóa chất phủ lên phale thủy tinh là loại hóa chất giúp phale và thủy tinh an mục thông qua công nghệ in chuyển nhiệt.

Danh mục: Từ khóa: