Giấy phim trong xuất bản in lụa

5,000

  • Phim dùng trong in lụa có 2 khổ thông dụng là A3 và A4.
  • Phim cho chất lượng hình ảnh đẹp và sắc nét.