Giấy in ảnh cuộn khổ bóng 1 mặt khổ 330mm dài 100m định lượng 230g

700,000