Giấy in ảnh Couche Bóng khổ A3

88,000

  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt gồm các định lượng: 140g, 160g, 210g, 230g, 260g, 300g
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 140g ( 50 tờ/xấp): 88.000đ/xấp
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 160g ( 50 tờ/xấp):  92.000đ/xấp 
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 210g ( 50 tờ/xấp): 100.000đ/xấp
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 230g ( 50 tờ/xấp): 104.000đ/xấp
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 260g: ( 50 tờ/xấp): 108.000đ/xấp
  • Giấy in ảnh màu A3 2 mặt định lượng 300g: ( 50 tờ/xấp): 120.000đ/xấp
  • Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm – Quý khách vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
  • Số lượng nhiều vui lòng liên hệ: 0857666657 – 0939381605 để được giá tốt.