Brother HL-L5100DN Máy in Laser

Máy in laser Brother HL-L5100Dn :

  •  Màn hình 16 ký tự x 1 dòng LCD.
  • Tốc độ in 40/42 trang/phút.
  • Khổ giấy tối đa : A4.
  • Độ phân giải : 1200 x 1200 dpi.
  • Mac: MacOS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (Download only)
  • Windows: Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2
  • Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment).
  • Kích thước: 373 x 388 x 255 mm.
  • rọng lượng: ~11.1 Kg.